Zakelijk
 • Wagenpark
 • Garage
 • Transport
 • Brand
 • Horeca
 • Aansprakelijkheid
 • Download
 • Particulier
 • Verkeer
 • Wonen
 • Recreatie
 • Inkomen
 • Download
 • Contact
  De Jong Verzekeringen BV
  Postbus 251
  4140 AG Leerdam
  T: 0345-631211
  F: 0345-619596
  E: info@assurantiehuys.nl
  KiFiD

  U bevindt zich hier:

  Geachte Relatie

  De verzekeringsbedrijfstak hecht een goede
  voorlichting op het gebied van verzekeren. Daarom is
  binnen de verzekeringsbedrijfstak gebruikelijk om
  gebruik te maken van een zogeheten dienstenwijzer.
  Hierin staat wat u van ons kunt verwachten, hoe wij
  werken en wat wij van u vragen.

  Bekijk hier de Dienstenwijzer 2012.

  Wie zijn wij?

  De Jong Verzekeringen BV
  h.o.d.n. Assurantiehuys
  Postbus 251
  4140 AG LEERDAM

  Wij adviseren/bemiddelen in schadeverzekeringen in
  de breedste zin van het woord, waarbij wij met u
  een inventarisatie maken van de risico’s waar u in
  het dagelijkse leven mee te maken heeft. Vervolgens
  gaan wij met u na welke risico’s verzekerd dienen te
  worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten
  naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen
  en persoonlijke omstandigheden. Tevens begeleiden
  onze kantoren ook de contacten tussen u en de
  verzekeringsmaatschappijen, waar de verzekeringen
  worden ondergebracht.

  Bereikbaarheid
  Telefoon : 0345-631211
  Fax : 0345-637759
  E-mail : info@assurantiehuys.nl
  Website : www.assurantiehuys.nl

  Lidmaatschappen en registraties:

  • AFM (Autoriteit Financiële Markten)
  • KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening)
  • KvK (Kamer van Koophandel)

  AFM
  De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de
  deskundigheid en integriteit van ondermeer
  financiele dienstverleners. Wij zijn geregistreerd
  onder nummer 12016918. Het register kunt u
  raadplegen op www.afm.nl.