Zakelijk
 • Wagenpark
 • Garage
 • Transport
 • Brand
 • Horeca
 • Aansprakelijkheid
 • Download
 • Particulier
 • Verkeer
 • Wonen
 • Recreatie
 • Inkomen
 • Download
 • Contact
  De Jong Verzekeringen BV
  Postbus 251
  4140 AG Leerdam
  T: 0345-631211
  F: 0345-619596
  E: info@assurantiehuys.nl
  KiFiD

  Vervoerdersaansprakelijkheid

  Beroepsvervoerders zijn op grond van de Wet en nationale en internationale verdragen vaak aansprakelijk wanneer goederen tijdens het transport schade oplopen. De vervoerder kan deze risico's afdekken met een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering.

  Dekking

  De Nederlandse vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor aansprakelijkheid voortvloeiend uit:

  • Bepalingen van wet of verdrag
  • Condities zoals deze door algemeen erkende vervoersorganisaties zijn gedeponeerd
  • Andere condities

  Uitgesloten is schade ontstaan door:

  • Gebrek van de vervoerde zaken
  • Eigen schuld afzender
  • Overmacht

  Premieberekening

  De premie wordt berekend over het laadvermogen of het bruto vrachtbedrag. Er geldt een eigen risico per gebeurtenis en een eigen risico bij ladingdiefstal als er geen voorgeschreven alarm is.

  Premieofferte

  • Indien u nader informatie of een premieopgave wenst te ontvangen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen, dit kan zowel telefonisch als per mail.